Piata Centrala Campina Piata Centrala Campina Piata Centrala Campina Piata Centrala Campina

Piata Centrala Campina

Mai mult

Piata Centrala Campina

Mai mult

Piata Centrala Campina

Mai mult

Piata Centrala Campina

Mai mult

19.01.2018 - Închiriere spații comerciale din Complexele CORP C2 și CORP C1 ale Pieței Centrale

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE  A PIEȚEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPIULUI CÂMPINA anunță organizarea următoarei licitații publice deschise cu strigare pentru închiriere  spații comerciale din Complexele CORP C2 și CORP C1  ale Pieței Centrale, după cum urmează:
       
A. ETAJ CORP C2:  în suprafață de 352 mp, spațiu necompartimentat (open space).
Pentru suprafața de la etaj se pot amenaja spații de la 20 mp până la 352 mp.
DESTINAȚIE: comercializare produse textile, încălțăminte, produse alimentare, produse electrocasnice, prestări servicii, alte produse conform HGR nr. 348/2004 ;
Prețul de pornire al licitației este de 2,0 lei/mp/zi (fără TVA) aprobat prin HCL Câmpina nr. 64/26.05.2016. Tariful de închiriere include toate utilitățile.

PARTER CORP C2:  în suprafață de 13,08 mp.
DESTINAȚIE: comercializare produse textile, încălțăminte, produse alimentare, produse electrocasnice, prestări servicii, alte produse conform HGR nr. 348/2004 ;
Prețul de pornire al licitației este de 2,6 lei/mp/zi (fără TVA) aprobat prin HCL Câmpina nr. 64/26.05.2016. Tariful de închiriere include toate utilitățile.

B. CORP C1 după cum urmează:
-Închirierea a 2 (două) amplasamente pentru comercializare legume-zarzavat;
Se licitează numai spațiul destinat comerțului.
Prețul de pornire al licitației este de 6,6 lei/mp/zi (fără TVA);

Licitația va avea loc în data de 12.02.2018, ora 10,00 la sediul S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. Republicii nr. 16A.  

Regulamentul de organizare al licitației va putea fi achiziționat de la sediul  S.P.A.E.P.C.A Câmpina.
Informații suplimentare la telefon: 0344/108513, la sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina și pe site-ul www.piatacampina.ro .

DIRECTOR ,
   Marian Tudor Nistor

Anunț organizare concurs pentru ocuparea postului de Casier pentru Compartimentul Metrologie

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE ŞI EXPLOATARE A PIEŢEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPILUI CÂMPINA ANUNŢĂ ORGANIZAREA UNUI CONCURS LA SEDIUL SĂU DIN STRADA REPUBLICII, NR. 16A, PENTRU OCUPAREA UNUI POST CONTRACTUAL VACANT DE:

CASIER  (perioada nedeterminata)

Condiţii necesare:
- Studii medii absolvite cu diplomă de   bacalaureat;
- Capacitate de lucru deplină, dovedită prin aviz psihologic;
- Vechime in munca – minim 1 an;
- Apt din punct de vedere medical, dovedit prin adeverinţă de la    medicul   de familie;
- Sa nu aibă antecedente penale (cazier);
- Minime cunoştinţe operarare PC .
- Programul concursului: 11.12.2017, ora 10,00 / proba scrisă
                                         13.12.2017, ora 10,00 / interviu

Dosarele se depun la sediul instituţiei din Str. Republicii, nr. 16A, compartimentul resurse umane, pană în data de 24.11.2017 (inclusiv).


Persoana de contact: Filip Ecaterina
Telefon: 0344-108513

Mai mult...

Program

Luni - Vineri: 06:00 - 21:00

Sambata: 06:00 - 20:00

Duminica: 07:00 - 19:00