Piata Centrala Campina Piata Centrala Campina Piata Centrala Campina Piata Centrala Campina

Piata Centrala Campina

Mai mult

Piata Centrala Campina

Mai mult

Piata Centrala Campina

Mai mult

Piata Centrala Campina

Mai mult

26.09.2017 - Anunt organizare concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de Consilier Achizitii Publice

Conditii necesare:

• are cetăţenia română şi domiciliul in România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate de lucru deplină dovedita prin aviz psihologic;
• apt din punct de vedere medical, dovedit pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie;
• nu are antecedente penale (cazier);
• are studii superioare de lungă durată economice, juridice, sau in domeniul stiintelor ingineresti, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
• vechime în specialitatea studiilor - minim 1 an;
• cunoștințe de operare PC;
• constituie avantaj cunoștințe operare SEAP;

- Programul concursului:  19.10.2017, ora 12:00 / proba scrisa
                                         25.10.2017, ora 10:00 / interviu

Dosarele se depun la sediul institutiei din Str. Republicii, nr. 16A, compartimentul resurse umane, pana in data de 12.10.2017.
Persoana de contact: Filip Ecaterina – tel. 0344-108513.

25.07.2017 - Anunt organizare concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de Consilier Achizitii Publice

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A PIETEI CENTRALE AGROALIMENTARE A MUNICIPILUI CAMPINA ANUNTA ORGANIZAREA UNUI CONCURS LA SEDIUL SAU DIN STRADA REPUBLICII, NR. 16A, PENTRU OCUPAREA POSTULUI  CONTRACTUAL VACANT:

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE (perioada nedeterminata)

Conditii necesare:
• are cetăţenia română şi domiciliul in România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate de lucru deplină dovedita prin aviz psihologic;
• apt din punct de vedere medical, dovedit pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie;
• nu are antecedente penale (cazier);
• are studii superioare de lungă durată economice, juridice, sau in domeniul stiintelor ingineresti, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
• vechime în specialitatea studiilor - minim 1 an;
• cunoștințe de operare PC;
• constituie avantaj cunoștințe operare SEAP;

- Programul concursului:  19.09.2017, ora 10,00 / proba scrisa
                                             22.09.2017, ora 10,00/ interviu

Dosarele se depun la sediul institutiei din Str. Republicii, nr. 16A, compartimentul resurse umane, pana in data de 10.08.2017.
Persoana de contact: Filip Ecaterina – tel. 0344-108513.

Program

Luni - Vineri: 06:00 - 21:00

Sambata: 06:00 - 20:00

Duminica: 07:00 - 19:00